Regulamin

Drodzy Goście,

w trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin pobytu w apartamentach nad jeziorem Firlej:

 

 1. Regulamin pobytu określa obowiązki właściciela oraz osób korzystających
  z wynajętego apartamentu.
 2. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel lub
  uprawniona przez właściciela osoba, wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na
  bieżąco pod numer telefonu: 697-712-331 lub 695-564-500.
 3. Wynajem apartamentu obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
  liczbę do 5 osób dorosłych, ale nie więcej niż wcześniej ustalono z właścicielem.
 4. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.
 5. Właściciel pobiera 30% zaliczki całkowitego kosztu pobytu przy rezerwacji apartamentu. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zwrot zaliczki jest możliwy, gdy termin przyjazdu jest dłuższy niż 30 dni w dniu zgłoszenia rezygnacji.
 6. Parking dla naszych Gości jest monitorowany i bezpłatny, mieści się na terenie działki. Wynajmujący ma jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowe miejsca są dostępne za uzgodnieniem właściciela. Bramę wjazdową otwiera i zamyka właściciel.
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00. Po godzinie
  22:00 proszone są o opuszczenie obiektu.
 10. Internet Wi-Fi na terenie ośrodka dla Gości jest bezpłatny. O hasło prosimy pytać
  właściciela.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamentach
  wartościowe przedmioty i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi
  w momencie opuszczania apartamentu oraz bramki zewnętrznej po godzinie 22:00. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w apartamencie odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące apartament.
 12. Używanie grilla zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prosimy
  o grillowanie z dala od drewnianych ścian oraz od pergoli.
 13. Istnieje możliwość palenia ogniska w wyznaczonym miejscu tylko za zgodą właściciela. Drewno, kije do pieczenia na ognisko dostarcza właściciel.
 14. Prosimy o zachowanie czystości na terenie działki.
 15. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci pod nadzorem opiekuna.
 16. Właściciel wyraża zgodę na pobyt w apartamencie małych zwierząt
  domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 17. Właścicieli zwierząt prosimy o pilnowanie swoich zwierzaków, zachowanie czystości i zapewnienie spokoju oraz bezpieczeństwa pozostałych wynajmujących.
 18. Wynajmujący apartament odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe
  w czasie pobytu.
 19. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 20. W apartamencie obowiązuje zakaz smażenia ryb, bardzo prosimy o smażenie
  i grillowanie ryb na zewnątrz.
 21. Prosimy o segregacje śmieci i składowanie w wyznaczonych pojemnikach. Pojemniki znajdują się na terenie działki. Śmieci zmieszane będą zabierane
  na bieżąco.
 22. Przekazanie i odbiór apartamentu następuje w obecności właściciela lub
  osoby przez niego upoważnionej.
 23. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, właściciel obiektu może wypowiedzieć
  umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu poniesionych
  kosztów przez najmującego.
 24. Cena ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji.
 25. Należności związane z wynajęciem apartamentu należy uiścić w pierwszym
  dniu pobytu.
 26. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów, aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, czajników, palników gazowych, lodówek. Zabrania się wnoszenia do apartamentu materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące
  u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, telewizji czy Internetu.
 28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a osobą wynajmującą jest prawo polski. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku
  nieporozumienia się będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby właściciela.